Om Snödroppen

flygbildannaskolan 300x200Snödroppen ligger i södra Dalarna i byn Dormsjö, ca 2 mil utanför Hedemora. Förskolan är inbäddad bland sjöar, skog, åkrar och fält. Bonden plöjer åkrarna och får, kor och hästar betar strax utanför staketet. Waldorfskolan Annaskolan ligger alldeles intill och har förskoleklass och klass 1 - 9. Våra verksamheter har ett nära samarbete men drivs av två separata stiftelser. Barn och elever kommer från så väl intill liggande byar som centralorten. En del familjer bor i angränsande kommuner.

Snödroppen startades 1985. Vi är en fristående förskola i Hedemora kommun. Vi tillämpar samma regler för vistelsetid och föräldraavgifter som kommunen. Verksamheten drivs som en icke vinstdrivande stiftelse. Verksamma pedagoger och föräldrar sitter i styrelsen och är huvudman för förskolan. Rektor och skolchef är adjungerade till styrelsen.

I småbarngrupperna går barn i åldern 1 - 3 år och antalet barn är 4-5 med en pedagog.

I storbarnsgrupperna går barn i åldern 3 - 6 år och antalet barn är 10. Större delen av dagen är det två pedagoger i gruppen.

Bils husAlla grupper har sitt eget rum där dagens alla inne aktiviteter sker; lek, hantverk, måltider, vila. Utemiljön består av två lekgårdar i anslutning till lokalerna, en gård till småbarnen och en till stora barnen. På nära håll har vi skogen med två olika utflyktsmål, storbarnen besöker skogen minst en gång i veckan. Vi är ute både för och eftermiddag, i alla väder.

Snödroppens vision är att barnen ska få vara i en omhöljande, harmonisk miljö som präglas av skönhet, glädje, gemenskap, fri lek och skapande. Vi önskar öppna upp för förundran över livet genom en mångfald av sinnesupplevelser i dans, sång, sagor och dockspel samt det som jorden, elden, vattnet, skogen och naturen ger när vi följer rytmerna i årets lopp.

Besök görs gärna i samband med småbarnscafé. Kontakta i första hand rektor för att boka in ett besök.

Väl Mött!

Kontakta oss på Snödroppen via mail () eller telefon (0225-231 01) om du har frågor, vill ansöka om plats för ditt barn, eller vill göra ett besök. Skriv inte detaljerade personuppgifter per mail. I samband med anmälan kan dessa detaljer redogöras för.