Anmälningsblankett/kösystem

Snödroppen har ett eget kösystem. Lediga platser fördelas enligt denna ordning:

• Kötid (räknas från det datum du ansökt om plats)
• Syskonförtur (Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade i verksamheten har förtur)

Välkommen med din ansökan! Skriv ut blankett från vår hemsida, fyll i och skicka med posten!

Ansökan av förskoleplats.pdf

Ansökan av förskoleplats.xls