Föräldrar om Snödroppen

"Att ha sitt barn på Snödroppen är så mycket mer än bara barnomsorg. Hela familjen inkluderas och engageras i förskolans verksamhet. Det som förenar allihopa är kärleken till Waldorfpedagogiken, naturen och så klart människorna på förskolan- barnen, medarbetarna och familjerna. Vi är så tacksamma för att vi hittat hit och för att våra barn får ta del av denna unika läromiljö- både ute och inne, varje dag i ur och skur!"

(Sofie Norberg Domsic)

”För mig är Snödroppen den finaste förskola du kan ge dina barn. Små grupper, hemtrevlig miljö, samma fröken, mycket utomhusvistelse, ekologisk mat, utflykter varje vecka och fina årstidsfester bland mycket mer. Fröknarna ser verkligen barnen och ger så mycket av sig själva. Barnen kommer ofta hem lyckliga och stolta över att ha bakat bröd.”

(Therese Backlin)

Waldorfpedagogiska länkar

- www.waldorf.se (drivs av RWS - Riksföreningen Waldorfförskolornas Samråd - en förening som vill främja samarbetet mellan Waldorfförskolorna i Sverige och internationellt, samt Waldorfförskolefederationen - ett samarbetsorgan för waldorfskolorna i Sverige)
- www.antroposofi.info ”en sajt som lyfter fram, belyser och undersöker företeelser som antingen är inspirerade av antroposofi eller som kan ge perspektiv på föreställningar kring antroposofin som idé.”