Pedagogik

Barnet

IMG 0416ser vi som en individ med en unik skaparkraft. Tanke, vilja och känsla måste få möjlighet att utvecklas hos individen. Därför strävar vi i vår pedagogik att se till hela barnets väsen. Detta gör vi i stort genom att värna om den fria leken och rytmerna, genom att prioritera relationen mellan pedagog och barn, genom att stimulera barnens fantasi med enkla leksaker och även sagor och sånger. Följande stycken går djupare in på dessa saker.

Fri lek

IMG 0163Barnen tar intryck av precis allting i sin närmiljö. När ett barn sedan sätter igång med sin fria lek öppnar den dörren till sin inre verklighet. Då sätter den sina intryck i rörelse och alla intrycken kommer fram, på barnets alldeles egna sätt. Leken är uttrycksmedlet som står barnen närmast tillhands. Genom den bygger barnen en bro till den yttre verkligheten. Vi vill fostra alla barn till att ta plats och vara skapande människor. Därför är den fria leken viktigast av allt i waldorfförskolans pedagogik.

Rytmer

Trygghet, stimulans och goda förebilder är ovärderliga förutsättningar. Hur dessa uppnås i praktiken varierar en del mellan waldorfförskolor. Den gemensamma grunden är dock rytmerna – de återkommande mönstren som barnen lär känna igen och leva sig in i. Till att börja med har vi naturens egna rytmer: dag – natt, sommar – höst – vinter – vår. Vidare finns det rytmer i vår kultur: vardag – fest, aktivitet – vila, kreativitet – stimulans. Dessa vidomfattande rytmer är byggstenarna i våra egna specifika rytmer på förskolan: dagsrytmen, veckorytmen och årsrytmen.

På vår förskola har vi utformat vår egen dagsrytm. En pedagogisk aktivitet (mest för de stora barnen) inleder morgonstunden. Därpå innelek som avrundas med städning och fika. Utelek blir det sen, och efter det lunch. Dessa förmiddagar rymmer också en samlingstund med stimulerande verser, sånger, lekar och danser. Efter lunchen kommer en sagostund (för stora barn) och vila (för alla barn – dock olika längd beroende på ålder.) Sedan börjar eftermiddagsverksamheten som har en mindre pedagogisk inriktning.

Snödroppens veckorytm inbegriper olika stimulerande och utvecklande sysslor. Bakning, vått-i-vått målning och modellering med bivax återkommer samma dag varje vecka en stund på morgonen. Utflykten varje vecka till skogen tar upp hela förmiddagen och barnen kan med ro i själen uppleva naturriket och dess årstider. Ridning och eurytmi (en rörelsekonst) är aktiviteter där utomstående personer kommer till lekskolan några gånger per termin.

Årsrytmen inbegriper i waldorfsammanhang en hel del olika högtidsfester. Det kommer att dyka upp blogginlägg för er som är intresserade av mer djupgående beskrivningar av enskilda fester. På Snödroppen har vi ofta väldigt kul med högtiderna och arrangerar olika dockspel, festliga aktiviteter och godsaker för och med barnen. Mikaelifesten (skördefest), Lyktfesten (St. Martin), Adventsspiralen, Påsk och sommaravslutning är de största högtiderna som firas. Waldorf har ärvt en del traditioner ifrån tyskland där de första waldorfskolorna startades och har också en del traditioner som kommer ur antroposofin. Årstiderna speglas också i den dagliga verksamheten, i samlingarna, i hantverk och i trädgårdsarbete.

Fantasi och leksaker

DSC03498Det är tradition inom waldorf att tillhandahålla barnen enkelt utformade leksaker i sparsamma mängder, men i hög kvalitet och naturmaterial. Detta beror på den betoning vi lägger på den inre verksamheten som försiggår hos barnen – fantasin. Vi vill stimulera fantasin, vi vill locka den till uttryck – men för detta behövs inte stora mängder med leksaker eller leksaker som är helt färdigarbetade. Barnen kan till exempel fantisera ett par ögon på en docka, efter egna önskemål. Att vi väljer naturmaterial och hög kvalitet beror på att barnen tar intryck av allt de kommer i kontakt med.

Miljö

IMG 0407Bivaxlasering är väldigt utbrett inom waldorf. På Snödroppen har vi satsat på professionell bivaxlaseringar i våra lokaler, varje rum med sin egen klara varma nyans. Olika hantverk, i ull, trä medmera är vanliga dekorationer som ofta speglar årstiderna. Vykort med motiv i akvarellfärger är ett ytterliggare exempel. Vi vill att miljön ska vara hemlik för en trivsam och trygg stämning. Den ska både ute och inne vara rik på sinnesupplevelser utan att vara påträngande. På vår förskola har vi två lekgårdar, en för stora barn och en för småbarnen. Vi odlar både blommor och grönsaker tillsammans med barnen.

Pedagogen

Pedagogernas roll är att stimulera och stödja den fria leken, att se varje individ och hjälpa de komma tillrätta, att i kärlek knyta an till varje barn och att vara en pålitlig god förebild. Allt detta underlättas av att varje pedagog har en grupp med ett begränsat antal barn. En småbarnspedagog (åldrar 1 – 3) har inte mer än fyra barn i sin grupp och en storabarnspedagog kan ha mellan fem och tio. Pedagog och barn följs åt under dagen. Vår erfarenhet är att barnen har väldigt lätt att sedan ty sig till övriga pedagoger på förskolan när de en gång för alltid blivit trygg med sin egen pedagog på förskolan.
Den vuxna människan är barnets livsmiljö och livsluft som det lever i och ständigt efterhärmar med oändlig tillit och uppmärksamhet. Vi vill att förskolebarnen ska uppleva att världen är god. Det försöker vi åskådliggöra genom att visa omsorg om varandra och att vårda vår omgivning.

6 åringarna

Vi anser att sexåringar möter sin värld med stora förändringar som pågår inombords. Därför har vi dem helst kvar på lekskolan ett sista år. De har dock redan lekt i fem år och leklusten har delvis hunnit förvandlas till en ny kunskapstörst om sin omvärld. De är redo för mer. I barngruppen på lekskolan får de en ny roll där pedagogen medvetet hjälper barnet att växa i ansvarsuppgifter. Det finns också en särskild verksamhet några timmar i veckan just för sexåringar med mer styrda uppgifter, där de får ta sig an flöjt, sax, ramsor, slöjd, naturbetraktelser medmera på ett nytt sätt. När sexåringarna sedan börjar i klass ett har det förhoppningsvis lugnat ner sig inombords och de har en ny stark självkänsla. De kan möta de kommande åren i skolvärlden med en stabil grund som de har byggt under hela lekskoletiden.

Ursprung

Waldorfpedagogiken baseras på antroposofins syn på människan där viljan och känslolivet anses lika viktiga som tanken. Antroposofins grundare var österrikaren Rudolf Steiner som levde större delen av sit liv i tyskland. Nedan är några länkar om waldorf och antroposofi.
Waldorfförskolefederationen waldorf.se
Waldorfverksamhet i Sverige - leksaker och adresser waldorfbutiken.se
Antroposofisk verksamhet i sverige antroposofi.info